Skok numeracji wersji oprogramowania Bacula

Wiele osób mających wcześniej do czynienia z oprogramowaniem Bacula zauważyło, zapewne, niespodziewaną zmianę w numeracji wydawanych wersji oprogramowania Bacula. W dniu 25 stycznia 2010 roku, Kern Sibbald wydał wersję 5.0.0, chociaż poprzednio wydana wersja nosiła numer 3.0.3.

Co się zatem stało z serią o numerze 4.x.x? Czyżby nowa wersja oprogramowania (5.0.x) niosła ze sobą na tyle rewolucyjne zmiany, że uzasadniały one tak duży skok numeracji i pominięcie jednego numeru? Po części tak, po części miało to także inne powody. W szczególności Kern chciał rozdzielić numeracje otwartej wersji oprogramowania Bacula (projektu skupionego wokół środowiska bacula.org) od komercyjnej wersji Bacula System Enterprise. Chciał także aby projekt bacula.org stał się większy i bardziej zaawansowany od komercyjnego odpowiednika, który stawia głównie na stabilność i niezawodność. Oznaczać to może tylko jedno: działanie analogiczne do tego które ówcześnie wykonał RedHat powołując do życia dystrybucję Fedora jako bardziej zaawansowanego i nowocześniejszego brata względem komercyjnego RedHat Enterprise Linuksa. Jednak w przeciwieństwie do działania RH nie zmieniono nazw projektów, nie powoływanio nowych bytów. Wymagane było jednak proste i jednoznaczne rozróżnienie tych dwóch  jakże różnych wersji tego samego oprogramowania. Od tego momentu projekt bacula.org otrzymał numerację nieparzystą, natomiast wersja komercyjna Bacula System Enterprise otrzymała numerację parzystą. Aktualnie doczekaliśmy się wersji 5.0.2 projektu bacula.org oraz 2.6.1 dla wersji komercyjnej, która w przeciągu miesiąca, dwóch powinna otrzymać numer 4.0.0.