Szkolenia

Oferowane przez nas szkolenia i konsultacje gwarantują naszym klientom osiągnięcie wymiernych korzyści. Zapewniamy wysoce wykwalifikowaną kadrę informatyczną, posiadającą wieloletnie doświadczenie praktyczne z obszaru prowadzonych szkoleń, jak również w przekazywaniu wiedzy. Nasze szkolenia mogą być prowadzone zgodnie z harmonogramem kursów, ale również mogą być dostosowane do specyficznych wymagań klienta.

Aktualnie dostępne produkty szkoleniowe z oprogramowania Bacula:

Osoby zainteresowane uczestnictwem w szkoleniach lub uzyskaniem dodatkowych informacji dotyczących szkoleń powinny skontaktować się działem szkoleniowym korzystając z formularza kontaktowego.