Dedykowane warsztaty szkoleniowe

Firma Inteos Sp. z o.o. w ramach prowadzonych projektów zapewnia przeprowadzenie dedykowanych warsztatów szkoleniowych zarówno z oprogramowania Bacula w wersji społecznościowej jak i wersji Enterprise. Dedykowane warsztaty szkoleniowe to najefektywniejszy sposób pozyskiwania specjalistycznej wiedzy z wybranego zakresu tematycznego, także z ekonomicznego punktu widzenia. Dobór zakresu szkoleniowego pozwala uczestnikom skupić się na zagadnieniach poszerzających ich wiedzę zamiast jałowo powtarzanego materiału.

Opis Szkolenia


Warsztaty szkoleniowe Bacula realizowane przez firmę Inteos Sp. z o.o. dedykowane są administratorom i specjalistom z firm i instytucji zainteresowanym poznaniem lub pogłębieniem swojej wiedzy z zakresu administracji, analizy problemów i konfiguracji oprogramowania Bacula oraz Bacula Enterprise. Program warsztatów każdorazowo dostosowywany jest do specyficznych wymagań oraz potrzeb uczestników szkolenia. Z tego powodu wymagane jest aby najpóźniej na 7 dni przed umówionym terminem uczestnicy warsztatów szkoleniowych przekazali swoje szczegółowe wymagania i zakres tematyczny.

Cel Szkolenia


Zdobycie lub pogłębienie solidnych i praktycznie przydatnej wiedzy i doświadczenia w konfiguracji, administracji oraz analizy problemów w oprogramowaniu Bacula i Bacula Enterprise.

Czas trwania


Warsztaty szkoleniowe mogą trwać od 1 do 5 dni w zależności od wymagań klienta i zakresu materiału szkoleniowego.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w szkoleniu lub uzyskaniem dodatkowych informacji powinny skontaktować się działem szkoleniowym korzystając z formularza kontaktowego.