Architektura oprogramowania Bacula

Centralne zarządzanie środowiskiem

Bacula została zaprojektowana od podstaw z uwzględnieniem wszelkich aspektów bezpieczeństwa i niezawodności. Podstawą środowiska jest program nadzorujący i koordynujący wszelkie działania zwany Dyrektorem (Bacula Director). Program ten komunikuje się z pozostałymi komponentami środowiska, w tym:

  1. Bazą katalogową, którą może być dowolna baza danych obsługująca SQL,
  2. Serwer przechowywania (Storage Daemon) który odpowiada za organizowanie i dostęp do nośników kopii zapasowych,
  3. Oprogramowaniem klienckim (File Daemon) które pracując na poszczególnych komputerach/serwerach odpowiadają za realizację zadań tworzenia strumienia kopii bezpieczeństwa oraz odzyskiwania danych
  4. Konsoli zarzdzającej współpracującej z centralnym Serwerem zarządzającym (Directorem), która może mieć postać konsoli tekstowej (bconsole), graficznej (B.A.T.) lub interfejsu zbudowanego w przeglądarce - BWeb Management Suite

Centralne zarządzanie i koordynacja działań oznacza łatwiejszą konfigurację i administrowanie środowiskiem. Zdefiniowana architektura oprogramowania Bacula Enterprise umożliwia podłączenie do pojedynczego Serwera zarządzającego (Director) wielu Serwerów składowania, wielu Baz katalogowych i naturalnie wielu heterogenicznych klientów oraz wiele różnych konsol zarządzających. Wszystko w jednym, centralnie zarządzanym środowisku. Taka architektura umożliwia elastyczne skalowanie środowiska poprzez zwielokratnianie serwerów obsługujących nośniki danych czy baz katalogowych i rozkładanie generowanego ruchu klienckiego na różne elementy środowiska. Możliwe jest także centralne zarzdzanie środowiskami wykonywania kopii zapasowych w zdalnych lokalizacjach poprzez odpowiednie powiązanie lokalnych serwerów nośników z lokalnymi klientami.

Poniżej schemat obrazujący architekturę oprogramowania Bacula:

Architektura Baculi

Lista wspieranych komponentów i platform systemowych dostępna jest na stronie Kompatybilność.