Usługi profesjonalne

Wraz z naszymi partnerami oraz producentem, firmą Bacula Systems, oferujemy szeroki zakres usług wdrożeniowych i konsultingowych z obszaru rozwiązań systemów kopii zapasowych opartych o oprogramowanie Bacula. Oferujemy wszelkie prace wdrożeniowe związane z nowymi środowiskami oraz optymalizacją istniejących środowisk systemów kopii zapasowych, opartych zarówno na oprogramowaniu Bacula jak i na oprogramowaniu firm trzecich (także oprogramowaniu zamkniętym). Pomagamy naszym klientom w optymalizacji kosztów utrzymania systemów kopii zapasowych poprzez odpowiednie dobranie właściwych narzędzi do wymaganych funkcjonalności i potrzeb.

Prace i wdrożenia realizowane przez naszych specjalistów oparte są o uznane na całym świecie metodyki projektowe  (PRINCE2), co pozwalaja osiągnąć zamierzone cele na czas i zgodnie z założonym budżetem.

Nasze usługi:

Wdrożenie Centralnego Systemu Backupowego

Centralny System Backupowy - w skrócie CSB - to jednorodne środowisko skupiające całą funkcjonalność związaną z realizacją kopii zapasowych i odtwarzania danych w firmie. W przeciwieństwie do dedykowanych rozwiązań backupowych przypisanych do poszczególnych systemów czy wręcz serwerów, środowisko takie umożliwia większą elastyczność, efektywność oraz ograniczenie kosztów związanych z realizacją i zarządzaniem kopiami zapasowymi. Nasze usługi obejmują zarówno etapy koncepcji, projektowania, tworzenia polityk kopii zapasowych jak i implementacji wybranego rozwiązania. Pomagamy także sprostać wymaganiom regulacyjnym w zakresie zabezpieczania i weryfikacji danych (w tym danych osobowych).

Usługi migracji

Usługi migracji dedykujemy tym firmom oraz ich działom IT, które planują lub właśnie zdecydowały się na zmianę dotychczasowego środowiska wykonywania kopii zapasowych na oparte o oprogramowanie Bacula. W zależności od wymaganego zakresu takich projektów nasi eksperci (wspierani przez naszych partnerów lub inżynierów z firmy Bacula Systems) są w stanie wspomóc prace projektowe związane z planowaniem i projektowaniem wymaganego środowiska czy metod migracji danych. Jesteśmy w stanie także przeprowadzić wymagane prace w pełnym reżimie projektowym.

Usługi weryfikacji środowiska

Usługi te kierowane są dla tych klientów, którzy chcieliby zweryfikować dotychczas posiadane środowisko realizacji kopii zapasowych oparte o oprogramowanie Bacula , pod względem efektywności wykorzystania, strojenia czy skalowania. Usługi obejmują także weryfikację zastosowanej konfiguracji względem rzeczywistych potrzeb backupowych klienta - usługi optymalizacji środowiska. Produktami mogą być zarówno same rekomendacje zebrane w zbiorczej dokumentacji jak i wdrożenie tych rekomendacji w środowisku klienta.

Osoby zainteresowane mogą skontaktować się z nami poprzez formularz kontaktowy.